دسته : مقالاتتاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

سوالات آزمون قلمچی پارسال فارق التحصیل انسانی

پاسخ تشریحی قلمچی پارسال فارق التحصیل انسانی

سوالات آزمون قلمچی پارسال فارق التحصیل ریاضی

پاسخ تشریحی قلمچی پارسال فارق التحصیل ریاضی

سوالات آزمون قلمچی پارسال فارق التحصیل تجربی

پاسخ تشریحی قلمچی پارسال فارق التحصیل تجربی

——————-

سوالات آزمون قلمچی پارسال یازدهم انسانی

پاسخ تشریحی قلمچی پارسال یازدهم انسانی

سوالات آزمون قلمچی پارسال یازدهم ریاضی

پاسخ تشریحی قلمچی پارسال یازدهم ریاضی

سوالات آزمون قلمچی پارسال یازدهم تجربی

پاسخ تشریحی قلمچی پارسال یازدهم تجربی