چرا تدریس های امیرمسعودی بهترینه

چرا تدریس های امیرمسعودی بهترینه
چرا تدریس های امیرمسعودی بهترینه
کلمه ی بهترین یعنی بالاترین سطح بهتر بودن ، یعنی این که دیگه روی دست این کسی نیست ، یعنی این که همه هر چقدر هم در یک  زمینه مشخص خوب باشند بهتر از بهترین نیستند . اما چرا به یک شخص گفته می شود بهترین . مطمئنا اوردن صفت بهترین در کنار نام یک شخص باید …