تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۱

برنامه ریزی ۵۶ روزه
متن کوتاه انگیزشی برای کنکوری ها
نحوه برنامه ریزی روزانه و هفتگی برای کنکور
چگونه از زمان های مرده زمان طلایی بسازیم
تکنیک های تند خوانی
مزایای تندخوانی
اهمیت خلاصه نویسی
انگیزه ی درس خواندن ندارم چه کنم؟