تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۱

اهمیت خلاصه نویسی
انگیزه ی درس خواندن ندارم چه کنم؟
بودجه بندی مباحث ریاضی تجربی
چگونه تست بزنیم!؟
اصول اصلی و صحیح آزمون دادن
معرفی رشته داروسازی ، بازار کار ، درآمد و …
چگونه نظم ذهنی مناسبی در زمان کنکور داشته باشیم