رسیدن به موفقیت در کنکور(مهندس امیر مسعودی)

موفقیت در کنکور
بخوانید👈 آیا برای رسیدن به موفقیت درکنکور فقط تلاش بی وقفه وکم کردن تفریحات و زمان استراحت کفایت میکنه؟؟🤔 جواب مسلما منفیه🙄

هرچندکه تلاش شانس رسیدن به موفقیت رو به شدت افزایش میده ولی خب تلاشی ضامن موفقیت شماست که در مسیر ودر جهت درست باشه.

اگه تلاشتون درمسیر درست نباشه ضرر خیلی بزرگی خواهید کرد.

چون هم وقت وانرژیتون رو از دست دادید و هم …